EOS Software ondertekent het eTIC-handvest

handvest

EOS Software heeft het engagement aangegaan om het eTIC-handvest na te leven, een goede basis voor úw IT-project… in alle vertrouwen.

Door de vrijwillige ondertekening van het deontologisch eTIC-Handvest verbindt EOS Software zich, als IT-leverancier, tot het respecteren van een aantal welomschreven gedragsregels, waardoor vanaf het begin van de commerciële relatie met onze klant, de transparantie en duidelijkheid in communicatie en overeenkomst, gegarandeerd wordt. Hierdoor worden toekomstige geschillen voorkomen en wordt het vertrouwen in zakendoen met onze klant vergroot.

EOS Software gaat dus als eTIC geregistreerde leverancier volgende verbintenissen aan:

  1. EOS Software biedt altijd goederen en diensten aan die beantwoorden aan de behoeften van onze klant.
  2. EOS Software zorgt altijd voor een duidelijke omschrijving van het project.
  3. EOS Software zal altijd transparant zijn op vlak van kosten en termijnen.
  4. EOS Software garandeert de strikte naleving van de contractuele bepalingen.
  5. EOS Software zal altijd duidelijk informeren over hulpmiddelen en competenties.
  6. EOS Software zal bescherming bieden indien blijkt dat het onmogelijk is de opdracht te voltooien.
  7. EOS Software zal altijd duidelijk informatie verschaffen over intellectuele eigendomsrechten voor de klant.

eTIC-ondertekenaar nr. 837.

Sedert 2015 is het Agentschap Ondernemen echter gestopt met het eTIC-handvest.

Wij blijven wel vrijwillig de vooropgestelde waarden naleven.

Demo aanvragen