Drankhandel

Sectorspecifieke oplossingen voor drankhandels
 

Naast de reeds uitgebreide functionaliteit van het DIS ERP pakket en de DIS Opties (zie hiernaast) werden ook onderstaande items standaard voorzien :
 

Verrekening leeggoed (vaten, bakken, flessen)

 • automatisch mee leveren en aanrekenen van leeggoed
 • opgave teruggenomen leeggoedartikels
 • automatische verrekening
 • historieken per klant

Winkeltoepassing

Hiervoor zijn er 2 oplossingen binnen het DIS-pakket :

 • Een versnelde ingave van afhalingen aan toonbank, met de nodige kassafunctionaliteiten zoals o.a. scanning van de barcode, de registratie van de betaalwijze, het afdrukken van een kasticket of van een afhaalbon/factuur indien dit vereist is.
 • Of een echt POS-systeem op een touch-screen, met toetsen per product, opgedeeld in submenu's bvb. per soort drank, dit om heel snel te kunnen werken in de gekende piekperiodes. Natuurlijk eveneens met scanning van de barcode, de registratie van de betaalwijze, het afdrukken van een kasticket of van een afhaalbon/factuur indien dit vereist is. Via de backoffice beheer je zelf de opmaak van uw POS-scherm en -subschermen (grote van de toetsen, kleur, welke aritkels, winkelbedienden, enz.).

Beiden resulteren dan in perfecte dagelijkse kaslijsten, met uitsplitsing en totalen per betaalwijze.

Verder is het ook mogelijk om de andere kasverrichtingen (uitgaven, bankstortingen, kleine aankopen, enz..) te registreren en verder op te volgen per kas. Koppeling met betaalterminals behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Klantkaarten

Een extra vorm voor klantenbinding bestaat ook in de vorm van een klantkaartensysteem, met een volledige digitale verkoopgeschiedenis per klant.

Verhuur en/of bruikleen van materiaal

 • ingave orders en leveringen van materiaal onder verhuur- of bruikleenvoorwaarden
 • tijdelijke onbeschikbaarheid
 • huurafrekening
 • volledige historiek
   

Klanten binnen de sector

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.

Demo aanvragen