Metaal

CRM (Customer Relationship Management) en SRM (Supplier Relationship Management)

1. Offertebeheer en -opvolging, prijsopgaves

Deze module gebruikt u voor de opmaak van offerten aan klanten en prospecten. Diverse lay-outs zijn mogelijk (bruto, netto, bruto-korting-netto, al-dan-niet met foto's en technische gegevens, enz...). Diverse overzichten en lijsten zorgen voor een compleet 'offertebeheer'.
Offerten kunnen geactualiseerd worden wanneer nodig, kunnen ook gekopieerd worden, enz...

Offerten, of bepaalde delen ervan, kunnen overgezet worden naar effectieve orders, waarbij de 'link' bewaard blijft.

Offerten in hoofdstukken en/of met 'variante' artikels (die dan natuurlijk niet meegerekend worden in het offertetotaal) zijn voorzien.

Prijsopgaven zijn een ander soort van offerten, namelijk zonder offertetotaal.

2. Uitgebreid relatiebeheer, met info en todo-acties

Met deze basismodule voor CRM en SRM is het in eerste instantie mogelijk om meer persoonlijke gegevens bij te houden van alle contactpersonen (klanten, prospecten, leveranciers, kandidaat-leveranciers, enz.), inclusief interesses en onderlinge relaties.

Verder kunt u zelf diverse soorten info- en todo-acties definiëren. Iedereen kan dan continu acties en vervolgacties ingeven per klant, prospect, leverancier, enz., maar ook per project of offerte. Zo ontstaat een centrale databank en historiek aan chronologische acties per relatie, raadpleegbaar voor alle medewerkers. Idem per project of per belangrijk op te volgen offerte.

Per gebruiker kunnen de todo’s getoond worden, via een overzicht of pop-up. Globale opvolging is mogelijk via todolijsten, dagrapporten en werklijsten.

Bij afwerking van een actie kan altijd een 'vervolg-actie' aangemaakt worden, voor uzelf, maar ook voor een andere medewerker (bvb. iemand van de binnendienst).

3. Agendabeheer

Deze module laat toe om naast info- en todo-acties ook agenda-acties te gebruiken. Deze agenda-acties zijn centraal raadpleegbaar in een dag-, week- of maandoverzicht per medewerker. U kunt in de agenda doorklikken om de nodige details te zien, met integratie van klant-, leverancier of prospectgegevens. Todo-acties kunnen effectief ingepland worden in iemand zijn agenda.

Elke agenda is overdraagbaar naar MS-Outlook.

4. Mailings

Met deze module maakt u mailingbestanden op. Vanuit klanten, klantadressen, prospecten, leveranciers, e.a. kunt u selectief een bestand aanleggen met adressen voor een bepaalde mailing.
Deze mailingbestanden kunt u nog verder selectief verwerken op basis van historiekgegevens, aankoop van een bepaald artikel of merk, of een bepaalde artikelgroep.

Deze mailingbestanden slaat u op voor eigen gepersonaliseerde mailings (e-mail, papier, andere,...), of als inputbestand voor een externe mailingopdracht.

5. Klachtenbeheer

Deze module zorgt ervoor dat u alle klachten kunt registreren en opvolgen. U kunt diverse types van klachten en hun ‘process flow’ bepalen. Elke stap in de process flow krijgt een normtijd. Elke klacht wordt geregistreerd met een uniek nummer. Er is ook een registratiebevestiging voorzien.

Het gehele systeem van info-, todo- en agenda-acties is in het klachtenbeheer geïntegreerd, net zoals selectieve lijsten, consultatieschermen en waarschuwingslijsten. Ook alle regelingen die met een bepaalde klacht te maken hebben (vervangingen, herstellingen, crediteringen, enz.) zijn aan het systeem gekoppeld.

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.

Demo aanvragen