Metaal

Traceability

Deze geïntegreerde module is nodig indien volledige traceerbaarheid een issue is. Dit gebeurt aan de hand van het gebruik van loten en/of serienummers.

De globale stock van een artikel wordt in diverse ‘deelstocks’ uitgesplitst, met als extra identificatie een bepaald lot- of serienummer. Dit kan zowel een intern lotnummer zijn als de lotcode van de producent. Full traceability is reeds verplicht in diverse sectoren zoals pharmacie, voedingswaren, veevoeders, verpakkingen voor voeding, enz...

Bij ontvangst, levering of verbruik in de productie wordt de de stock ook telkens bijgewerkt per lotnummer (of serienummer).
Bij ontvangst wordt ook de lotdatum, houdbaarheidsdatum (THT of TGT) en andere lotkenmerken zoals bvb. verpakkingswijze, merk, sanitelnummer, slachthuis, enz...  ingevuld. Eventueel kunnen ook kwaliteitscontrolegegevens genoteerd worden per ontvangen lot.

Ieder lot heeft ook zijn eigen kostprijs, waardoor de margeberekening nadien perfect verloopt !

Automatische lotafname via lotdatum (FIFO) of via houdbaarheidsdatum (FEFO) behoort tot de mogelijkheden, dit via de gewone picklijsten of eventueel gestuurd via de WMS-modules.

Klanten kunnen via een klantenorder ook reeds op voorhand op een bepaald lot of lotkenmerk gaan reserveren.

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.

Demo aanvragen