Algemeen

Algemene oplossingen voor installatiebedrijven


Naast de reeds uitgebreide functionaliteit van het DIS ERP pakket (artikel- en prijsbeheer, voorraad, bestelvoorstellen, facturatie,..) en de DIS Opties (zie hiernaast) werden ook onderstaande items standaard voorzien :
 

Automatische prijsupdates en nieuwe artikels

Via communicatie met de diverse groothandels gebeuren er volledig automatisch prijsupdates van alle artikels.
Eventueel is het ook mogelijk om automatisch nieuwe artikels in te lezen, waardoor het o.a. mogelijk wordt om deze ook te gebruiken in uw offerten.

Prijsvergelijk per artikel

Door die automatische prijsupdates wordt het ook mogelijk om ten allen tijde op een eenvoudige wijze de prijs te vergelijken per product tussen de diverse groothandels, en dat in uw eigen software.
Tevens kan een automatisme ingebouwd worden dat de nodige artikels automatisch besteld worden bij de goedkoopste leverancier op dat moment.

Technische info

Per werf is het mogelijk om alle nodige technische info gestructureerd bij te houden. Deze technische info kan dan mee afgedrukt worden op de werkopdrachten.

Offerten, projecten, werkopdrachten en planning

Vanuit de aangemaakte offerten kan bij effectieve bestelling door de klant een project aangemaakt worden, dit met voorziening van de nodige artikels, werkuren en verplaatsing. De nodige non-stock artikels komen automatisch op een bestelvoostel per leverancier.

Per project kan aangeduid worden indien het 'in regie' gebeurt of indien het met een overeengekomen prijs is. In dat geval kan er perfect gefactureerd worden in schijven.

Vanuit het project kunnen dan werkopdrachten aangemaakt worden, toegewezen aan werknemers en ingepland op een bepaalde dag. Op deze werkopdracht kunnen de artikels geselecteert worden nodig voor die dag.

In een planningsoverzicht zie je per dag per medewerker de diverse werkopdrachten chronologisch staan.

Ingave verbruik per werkopdracht

Per werkopdracht worden de reëel verbruikte artikels ingegeven, zodoende dat het mogelijk wordt om een juiste margebeeld te hebben per project, en natuurlijk ook een juiste voorraadverwerking. Ook het effectief aantal gepresteerde uren en de juiste verplaatsingonkost kan ingegeven worden.

Deze ingave kan eventueel op het bureel gebeuren, de dag nadien, nadat de medewerkers hun manueel aangapste verbruiksfiches binnengebracht hebben, ofwel - wat natuurlijk veel beter is - ook real-time op de werf door het gebruik van mobiele devices zoals bvb. een tablet.

Prestatierapportering

Ingave van de prestaties per medewerker per dag en verwerking ervan naar werkopdrachten en projecten.

Marge per project

Veel projecten zijn volgens offerte. Nadien een perfect beeld hebben van de effectief behaalde marge is soms ontluisterend...

Documentarchivering

Het opslaan van technische tekeningen, plannen, attesten, certificaten en mails inzake een bepaald project, klant of werf behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Klanten binnen de sector

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.

Demo aanvragen