Voeding

Logistieke modules

1. Barcodescanning

Deze module gebruikt u voor de administratieve verwerking via het scannen van barcodes voor toonbankverkoop, picking, laadcontrole en inventarisopname. Elk artikel heeft een unieke barcode EAN8 of EAN13. Omverpakkingen hebben soms een andere unieke barcode dan het artikel zelf.

Deze barcodes zijn ook bruikbaar voor EDI- en WMS-toepassingen, en gegevensuitwisseling met leveranciers, klanten en transporteurs.

2. Toonbankverkoop

Deze module gebruikt u voor de registratie van winkelverkopen en het beheer van kasinkomsten en -uitgaven. Via een ‘versnelde ingave’, eventueel voorzien van een barcodescanner, registreert u contante verkopen en afhalingen. Alle betalingen, met of zonder voorschot, worden automatisch ingeschreven op een kaslijst, volgens betalingswijze en kasnummer.

Het is ook mogelijk om bij sommige uitgaven opmerkingen te noteren. Elke kas wordt via een kaslijst gecontroleerd. De koppeling met betaalterminals behoort tot de mogelijkheden.

Een extra vorm voor klantenbinding bestaat ook in de vorm van een klantkaartensysteem, met een volledige verkoopgeschiedenis per klant.

3. Samengestelde artikels

Deze module gebruikt u voor de administratieve verwerking van samengestelde artikels. Een samengesteld artikel bestaat uit een pakket van deelartikels, elk met hun hoeveelheid. De module houdt de stock bij op het niveau van de samenstelling of de onderdelen. Een samengesteld artikel kan een eigen prijs hebben, of een prijs gelijk aan de som van de onderdelen. U kunt een samengesteld artikel vooraf definiëren, of voor eenmalig gebruik ingeven in een offerte of order.

4. Doorbestellingen

Deze module gebruikt u om doorbestellingen automatisch aan te maken. Bij de inschrijving van een klantorder zet de module de non-stockartikelen automatisch op een doorbestelvoorstel voor de leverancier. Na behandeling verandert het doorbestelvoorstel in een effectieve bestelling. De link met het klantorder blijft. Zo kunt u bij de ontvangst van de goederen meteen etiketten met de klantgegevens afdrukken. Tegelijk krijgen ze de status ‘beschikbaar’ op het order.

5. Multi-magazijnbeheer

Deze module gebruikt u voor het interne stockbeheer van meerdere vestigingen en/of magazijnen binnen dezelfde firma. De stockzones worden op het artikel globaal bijgehouden én verdeeld over de verschillende vestigingen. Stock- en bestelparameters kunnen van magazijn tot magazijn verschillen. Met magazijntransfers houdt de module de stockverschuivingen en doorbestellingen tussen de vestigingen onderling bij. Vanuit minimum- en maximumstocks per magazijn worden eventuele ‘aanvragen tot magazijntransfer’ automatisch gegenereerd.

Van deze aanvragen kunt u een picklist afdrukken. Na picking worden ze in de transport- en leveringsplanning opgenomen. Bij aankomst in het andere magazijn worden deze transfers ontvangen en gecontroleerd.

6. Volledige traceerbaarheid via lot- en/of serienummers

Deze module gebruikt u voor het beheer van loten en/of serienummers. De globale stock van een artikel wordt in diverse ‘deelstocks’ uitgesplitst, met als extra identificatie een lot- of serienummer. Bij ontvangst en verkoop wordt de extra identificatie bijgewerkt. Bij ontvangst wordt ook de lotdatum, houdbaarheidsdatum en andere lotkenmerken ingevuld. De automatische lotafname via lotdatum behoort tot de mogelijkheden, eventueel gestuurd via de WMS. Klanten kunnen ook op lot reserveren.

7. Aankoopcontracten

Deze module gebruikt u voor de administratieve verwerking van aankoopcontracten. Zo beheert u aankoopcontracten, afgesloten voor een bepaald artikel met een bepaalde leverancier, voor een bepaalde duur en tegen speciale voorwaarden. Alle afnames per aankoopcontract staan in een duidelijk overzicht.

8. Rappels aan leveranciers

Deze module gebruikt u voor de administratieve verwerking van foutieve of beschadigde leveringen. Zo regelt u efficiënt de opvolging van deze probleemgevallen bij de leverancier. Er bestaan ook aparte rappels voor leveranciers die te laat leverden, of voor leveringen met prijsverschillen.

9. Retourcontrole en -opvolging

Deze modules gebruikt u voor de administratieve verwerking van retours. Geeft u een teruggave in? Dan wordt via uw keuze van de retourcode al-dan-niet de stock bijgewerkt. Bij de retourcode ‘omruiling’ wordt een openstaande omruilbon opgemaakt. Bij de retourcode maakt het programma een negatieve leveringsbon en creditnota aan, met een verwijzing naar de oorspronkelijke levering en de reden van de teruggave. De module controleert ook automatisch of de klant het geretourneerde product wel degelijk in de opgegeven periode heeft aangekocht en aan welke prijs.

10. EDI (Electronic Data Interchange)

Met deze module organiseert u de gegevensuitwisseling tussen de supply chain en de grootdistributie, zoals bestellingen, orders, verkooprapporten, ontvangstbevestigingen (Aperak), leveringsaankondigingen (Despatch Advice) en facturatie (Invoice).

11. Consignatieverkoop

Deze module gebruikt u voor de administratieve verwerking van goederen, geleverd onder consignatievoorwaarden. Periodiek kan de klant de verkochte goederen afrekenen. Alle saldo’s worden bijgehouden. Er zijn ook aparte stocktellers voorzien.

12. Verhuring

Deze module gebruikt u voor de administratieve verwerking van leveringen onder huurvoorwaarden. De artikelen zijn niet beschikbaar wegens ‘verhuring’. U bepaalt de huurvoorwaarden vooraf. Worden de verhuurde artikelen teruggebracht? Dan volgt een automatische afrekening. Er wordt ook een volledige geschiedenis bijgehouden.

13. Transport- en leveringsplanning

Deze modules gebruikt u voor de planning van leveringen met eigen en/of extern transport. U definieert de vrachten op datum per transporteur of chauffeur. Op die vrachten plant u bepaalde leveringen of deelleveringen vanuit de orders. U houdt rekening met de sector, de prioriteiten en de voorziene leveringsdatum. U kunt vooraf een overzicht van eventuele pickproblemen opvragen, en een verdeling van de beschikbare aantallen ingeven. Vanuit die vrachten drukt u picklijsten af, en brengt u wijzigingen aan.

U kunt ook een globale laadlijst afdrukken met opgave van de volgorde. De leveringsnota’s en facturen kunt u per vracht afdrukken. Regelt u zelf het transport? Dan dienen ze als basis voor een koppeling met een route- en/of ritplanningspakket. Bij extern transport koppelt u ze met een pakket van de transporteur, of gebruikt u ze als basis om zelf de nodige colli- of palletetiketten af te drukken en een file naar de transporteur te versturen.

Ook de controle van transportfacturen van de verschillende transporteurs is mogelijk.

14. Communicatie webshop

Deze modules zorgen voor een koppeling tussen een ecommerce-toepassing en het D.I.S. softwarepakket. Volgende zaken zijn mogelijk: artikel- en catalogusraadpleging, opvraging door de klant van de lopende offerten en orders, opvraging door de klant van zijn eigen prijzen en kortingen, het effectief plaatsen van orders, raadpleging stockbeschikbaarheid, enz.

15. Beperkte productie

Deze basismodule gebruikt u voor de beperkte productie, waarbij u de Bill-of-Material (stuklijsten, met versiebeheer) en de Bill-of-Labour kunt definiëren voor productieartikels en halffabricaten (meerdere niveaus). Daardoor bekomt u, samen met nog een aantal extra kosten, een theoretische kostprijsfiche per artikel.

Productievoorstellen worden gegenereerd vanuit de minimum- en maximumstocks (make-to-stock) of vanuit klantenorders (make-to-client). De nodige grondstoffen en hulpgoederen worden gereserveerd. Productieorders worden afgewerkt met de nodige stockbijwerkingen (van de effectieve verbruiken), eventueel met de aanmaak van nieuwe loten voor het eindproduct. Per productieorder kan een nacalculatie gebeuren.

U kunt ook exceptielijsten afdrukken t.o.v. de vooropgestelde normtijden. De productieresultaten zijn beschikbaar, zowel op vlak van geproduceerde goederen, als op vlak van verbruikte grondstoffen, halffabricaten en verpakkingen.

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.

Demo aanvragen