Voeding

Sectorspecifieke oplossingen voor groothandel en productie voeding


Naast de reeds uitgebreide functionaliteit van het DIS ERP pakket en de DIS Opties (zie hiernaast) werden ook onderstaande items standaard voorzien :
 

Lotbeheer en traceability

 • onderverdeling van de stock per artikel in diverse loten, met elk hun houdbaarheidsdatum en andere lotkenmerken
 • opgave bij receptie van de goederen van de lotgegevens en -hoeveelheden
 • perfecte lotkostprijzen
 • speciale opvolging stock loten waarvan de houdbaarheidsdatum te dicht komt
 • consultatie geleverde loten
 • compleet historiekoverzicht per lot

Eventuele reservaties voor bepaalde loten en bepaalde hoeveelheden

Op moment van de ingave van een klantenorder is het mogelijk om een bepaald specifiek lot te reserveren voor die hoeveelheid voor die klant, ofwel kan men ook een bepaald lotkenmerk selecteren, op uitdrukkelijke vraag van de klant.

Diverse verpakkingen met verschillende gewichten per artikel en verwerking van gewogen producten (bijv. vlees, vis en bulkartikels)
 

Opgave van dubbele hoeveelheden

De mogelijkheid werd voorzien om doorheen het gehele pakket te werken met dubbele hoeveelheden (bijv. 2 kartons van 12,5 kg, 3 schaaltjes van 150 g, 6 caddys van 2,5 l), dit zowel bij orders, picking en warehousing, leveringen, facturering, bestellingen, recepties, enz.

Televerkoop

In de voeding is het zo dat de klanten op regelmatige basis opnieuw dezelfde artikels afnemen. Om sneller orders te kunnen noteren heeft men in Fooddis de mogelijkheid om de bestelde hoeveelheden in te geven via een lijst van de ooit gekochte artikels.

Pricing en labeling

Bij weging en verpakking van versproducten kunnen deze automatisch gelabeld worden met op het etiket de vereiste artikelinformatie, lotcode, houdbaarheidsgegevens en prijs.

SSCC-labels

Afdruk van de nodige SSCC-labels is voorzien.

E.D.I.

Met deze module organiseert u de gegevensuitwisseling tussen uw firma en de grootdistributie, dit voor bestellingen, orders, verkooprapporten, ontvangstbevestigingen (Aperak), leveringsaankondigingen (Despatch Advice) en facturatie (Invoice).

Productie

 • Recepturenbeheer en workflow
 • Versiebeheer recepturen
 • Registratie op de werkvloer
 • Traceability loten grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingen en eindproducten
 • Voor- en nacalculatie
 • Integratie productie in W.M.S.

Klanten binnen de sector

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.

Demo aanvragen